Điều khoản dịch vụ Cmind Solution GmbH

Cmind Solution GmbH

Wendestraße 309, 20537 Hamburg

Mobil: 004917631458083

E-Mail: Ohsieck@cmind-solution.de

Web:    https://cmind-solution.de/

 

 

§1 Phạm vi

Các điều khoản và điều kiện chung sau đây chỉ áp dụng cho các giao dịch pháp lý và đơn đặt hàng tư vấn và dịch vụ được liệt kê tại điểm b) và c) từ Cmind Solution GmbH (sau đây gọi là chúng tôi) với đối tác hợp đồng / đối tác kinh doanh của họ. Các điều khoản và điều kiện sai lệch hoặc bổ sung của khách hàng cũng như các thỏa thuận phụ trợ chỉ có giá trị ràng buộc nếu chúng được Cmind Solution GmbH xác nhận rõ ràng bằng văn bản.

a. Đối tác hợp đồng / đối tác kinh doanh là tất cả các pháp nhân có quan hệ hợp đồng trực tiếp với công ty được kiểm toán liên quan đến việc bố trí và tuyển dụng điều dưỡng viên quốc tế.

b. Trước hết, chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhân lực lao động quốc tế (sau đây gọi là ứng viên) và lựa chọn ứng viên phù hợp cho nghề điều dưỡng, sau quá trình tuyển chọn sẽ tổ chức đưa họ từ Việt Nam sang Đức.

c. Với tư cách là nhà tư vấn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực bố trí nhân sự chăm sóc chung, cũng như quá trình đào tạo và công nhận bằng của họ. Ngoài tư vấn chung, các dịch vụ còn bao gồm việc lập kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện các dự án riêng lẻ, chẳng hạn như đưa ra các ý kiến ​​chuyên môn, tuyển dụng, đào tạo ngôn ngữ cho các chuyên gia, các biện pháp chính thức và xử lý tài liệu.

 

§2. Giao kết hợp đồng

a. Sau buổi trao đổi kinh doanh đầu tiên giữa Cmind Solution GmbH và khách hàng, các thỏa thuận được thực hiện thường được lập thành văn bản trong các hợp đồng cá nhân quy định các chi tiết của thỏa thuận dịch vụ.

b. Khách hàng có thể yêu cầu dịch vụ bằng cả lời nói và văn bản. Hợp đồng được giao kết bằng văn bản xác nhận đơn hàng.

 

§3. Các nguyên tắc trong việc bố trí công nhân lành nghề từ nước ngoài

Không có ngoại lệ, các nguyên tắc sau đây là một phần của tất cả các giao dịch hợp pháp và phải được các bên ký kết chấp thuận bằng văn bản.

a. Các bên cam kết thực hiện các hoạt động tuyển dụng và bố trí công bằng và hợp lý về mặt đạo đức. Trong thực tiễn của công ty, các bên tuân theo Bộ Quy tắc Ứng xử của WHO (https://www.oegkv.at/fileadmin/user_upload/International/2012_04_03_WHO-Verhaltenskodex_d____1_.pdf) để tuyển dụng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe quốc tế.

a. Các bên cam kết tuân thủ các công ước quốc tế về quyền con người của LHQ (https://www.menschenrechtsvertrag.de) và các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO (https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang–de/index.htm), đặc biệt là Các Nguyên tắc chung và Hướng dẫn Hoạt động về Tuyển dụng công bằng của ILO và các tiêu chuẩn IRIS của Tổ chức Di cư Quốc tế (https://iris.iom.int/).

c.Tất cả các công ước quốc tế do Cộng hòa Liên bang Đức ủng hộ đều được áp dụng.

d. Các bên cam kết với người sử dụng lao động về nguyên tắc trả lương Employer-Pays-Prinzip (https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle). Các tuyên bố về ý định hoặc hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp không được có điều khoản cam kết mà nhân viên điều dưỡng quốc tế phải trả nợ trái với luật lao động. Điều này cũng áp dụng cho các thỏa thuận và / hoặc thỏa thuận phụ trợ có thể có mâu thuẫn với nguyên tắc “người sử dụng lao động trả tiền”.

e. Ngoài ra còn có

1) Chi phí bổ sung nếu người sử dụng lao động không có chi phí nào vượt quá nghĩa vụ hợp đồng của mình và nếu khoản phí đó không phải là một phần của hợp đồng lao động.

2) Các biện pháp không thể hiện sự cân nhắc đầy đủ đối với nghĩa vụ trả nợ,

3) Các nghĩa vụ trả nợ của nhân viên do một sự kiện gây ra không liên quan đến vị trí chuyên môn của họ.

4) Các điều khoản hoàn vốn quy định cường độ cam kết quá mức. (Ví dụ: do thời gian cam kết quá dài hoặc số tiền hoàn trả quá nhiều.)

   4.1. Các điều khoản theo đó người lao động phải hoàn trả các chi phí mà người sử dụng lao động phải chịu khi chấm dứt quan hệ lao động, bất kể lý do chấm dứt là gì. (Nếu không phân biệt được lý do chấm dứt quan hệ lao động là do người sử dụng lao động hay người lao động).

  4.2. Nghĩa vụ hoàn trả không áp dụng nếu nhân viên cam kết làm việc trong một thời gian dài bất hợp lý. (Vi phạm Điều 12 Đoạn 1 GG quyền tự do lựa chọn)

 4.3. Điều khoản hoàn trả là không phù hợp vì nó vi phạm yêu cầu về tính minh bạch nếu nó không có bất kỳ thông tin nào về nội dung, địa điểm, thời hạn và thù lao của công việc theo hợp đồng còn nợ sau khóa đào tạo.

4.4. Điều khoản hoàn trả không đáp ứng các yêu cầu do án lệ thiết lập sẽ không có hiệu lực theo § 306 khoản 1 BGB, nhưng thỏa thuận đào tạo hoặc giáo dục thêm vẫn có hiệu lực.

Người sử dụng lao động không được yêu cầu hoàn trả chi phí (theo Phần 812 Đoạn 1 Câu 1 Thay thế 1 hoặc Mục 812 Đoạn 1 Câu 2 Thay. 1 BGB)

5) Trường hợp hoàn lại tiền nếu có sự chấm dứt hợp đồng theo điều khoản. Không hoàn trả trong trường hợp mang thai, ốm đau, tử vong hoặc tương tự.

 

f. Điều dưỡng viên quốc tế phải nắm rõ rằng trong trường hợp chấm dứt hợp đồng, sẽ cần phải hoàn trả lại các khoản chi phí theo thời hạn.

g. Việc hoàn trả tùy thuộc vào thời điểm chấm dứt và việc sử dụng các dịch vụ trong gói dịch vụ đã chọn của đối tác hợp đồng. Chúng tôi chỉ rõ cho y tá quốc tế từng thời điểm, khi nào và bao nhiêu tiền mà y tá quốc tế sẽ phải trả.

h. Chỉ những chi phí cho đến khi chấm dứt hợp đồng mới có thể được hoàn trả lại.

i. Không được phép có chi phí đặt cọc.

j. Không được phép có tiền giữ chỗ.

k. Tài liệu thông tin phải được phát trước cùng với hợp đồng lao động.

l. Các điều kiện tuyển dụng phải được xây dựng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ tương ứng.

m. Các điều kiện tuyển dụng phải được cho phép theo luật địa phương của y tá và cũng theo luật của Đức.

n. Việc tuyển dụng phải được phép huỷ hàng tháng

o. Tất cả các chi phí mà người lao động đã tự thực hiện liên quan đến việc tuyên bố ý định của người sử dụng lao động sẽ được người sử dụng lao động tương lai hoàn trả.

p. Chúng tôi đồng hành với y tá quốc tế và, nếu có, đối tác hợp đồng / đối tác kinh doanh của chúng tôi trong toàn bộ quá trình tuyển dụng và bố trí, là người liên hệ thường trực và sau khi tham khảo ý kiến ​​của các bên, cũng đưa ra các giải pháp khả thi cho các tình huống xung đột.

 

§4. Pooling và Matching

Kết nối (matching) là một sự so sánh các yêu cầu trong vị trí công việc tương ứng với các đặc điểm cá nhân, kỹ năng và mong muốn của ứng viên cho công việc này.

a. Trong vòng tuyển dụng, tất cả các ứng viên tiềm năng được tập trung lại (Pooling) để đảm bảo cho đối chiếu tối ưu nhất.

b. Ứng viên khi bắt đầu khoá học tiếng sẽ chưa được kết nối với nhà tuyển dụng.

c. Việc này sẽ diễn ra sau đó ở vòng tuyển dụng.

d. Các mong muốn của ứng viên cho sự kết nối sẽ được nhận thức và cân nhắc cho việc tuyển dụng theo kế hoạch với nhà tuyển dụng tương lai. Nhà tuyển dụng cũng sẽ chú ý đến những mong muốn đó khi lựa chọn ứng viên.

e. Nếu không có sự phù hợp nào trong vòng tuyển dụng dự kiến ​​với một nhà tuyển dụng cụ thể, sẽ không có chi phí liên quan đến đào tạo ngôn ngữ cho các ứng viên.

f. Chúng tôi chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tuyển dụng, trong thời gian chưa có nhà tuyển dụng nào cho các ứng viên trong vòng tuyển dụng được tìm thấy.

g. Chúng tôi cam kết và đảm bảo ứng viên tìm được nhà tuyển dụng phù hợp theo các tiêu chí phù hợp của ứng viên đó.

 

§5. Hỗ trợ hội nhập và đào tạo ngôn ngữ

a. Chúng tôi hỗ trợ và giám sát các khóa học, trường học và cơ quan quản lý để tìm kiếm các ứng viên phù hợp tại Việt Nam.

b. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo ngôn ngữ riêng cho trình độ B1 và ​​B2 cũng như các khóa học hội nhập và văn hóa cho các ứng viên tại Đức để thúc đẩy quá trình công nhận bằng và hoàn thành khóa đào tạo thành công.

 

§6. Quá trình đào tạo và công nhận bằng

Quá trình công nhận bắt đầu với thủ tục công nhận bởi các cơ quan và tổ chức có trách nhiệm. Họ kiểm tra sự tương đương của các trường nước ngoài và bằng cấp chuyên nghiệp, được so sánh với bằng cấp của một nghề nghiệp tham chiếu của Đức. Trường học nước ngoài và bằng cấp chuyên môn được công nhận là tương đương nếu không có sự khác biệt đáng kể so với bằng cấp của Đức. Các yêu cầu khác là năng khiếu cá nhân và kỹ năng tiếng Đức. Sau khi quá trình công nhận bằng tại nước ngoài được thông qua, các ứng viên sẽ sang Đức và hoàn thành nốt các khoá học cần thiết để được công nhận toàn phần. Trong quá trình đào tạo, chúng tôi gửi hồ sơ của ứng viên đến các cơ quan hành chính. Sau khi xác nhận các tài liệu, chúng tôi sẽ giới thiệu các ứng viên với các công ty đào tạo phù hợp.

a. Người sử dụng lao động cung cấp một người liên hệ để xử lý tài liệu

b. Chúng tôi có thể nhanh chóng sắp xếp để thực hiện các bước chính thức cần thiết

 

§7. Nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

a. Cmind Solution cam kết thực hiện dịch vụ một cách tận tâm, cẩn thận và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

b. Khách hàng cam kết hỗ trợ Cmind Solution GmbH trong việc hoàn thành tốt nhất các dịch vụ theo hợp đồng của mình. Điều này đặc biệt bao gồm việc cung cấp kịp thời tất cả các thông tin cần thiết.

c. Khách hàng cam kết gửi khái niệm về quản lý tích hợp bằng văn bản theo các tiêu chuẩn thí điểm của DKF cho công việc và đảm bảo việc thực hiện chính xác, để các vấn đề có thể được ngăn chặn.

 

§8. Điều khoản về Bí mật / Bảo mật

a. Các đối tác theo hợp đồng cam kết giữ bí mật về tất cả các vấn đề hoạt động, kinh doanh và riêng tư đã được biết trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nghĩa vụ bảo mật cũng được áp dụng sau khi chấm dứt hợp đồng.

b. Chúng tôi cam kết lưu trữ cẩn thận các tài liệu được cung cấp cho mục đích của hoạt động tư vấn và bảo vệ chúng trước sự kiểm tra của bên thứ ba.

 

§9. Thù lao và thời hạn thanh toán

a. Tiền công là tiền trả cho dịch vụ được quy định trong hợp đồng. Chi phí sẽ được ghi trong hợp đồng.

b. Dịch vụ do Cmind Solution GmbH cung cấp là miễn phí cho các ứng viên.

 

§10. Điều khoản bảo đảm

a. Nếu việc cung cấp dịch vụ được chia thành nhiều phần, khách hàng sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về tiến độ công việc.

b. Trong trường hợp dịch vụ bị chậm trễ do các tác động bên ngoài và không thể xác định được, chúng tôi sẽ đồng ý về một lịch hẹn thay thế cho dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý.

c. Nếu dịch vụ do Cmind Solution GmbH cung cấp không đúng theo hợp đồng thì chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong một khoảng thời gian hợp lý mà không phải trả thêm chi phí.

 

§11. Trách nhiệm pháp lý

a. Trách nhiệm của Cmind Solution GmbH trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu được giới hạn ở mục đích hoặc sơ suất nghiêm trọng.

b. Cmind Solution GmbH không chịu trách nhiệm về sự thành công của quá trình tuyển dụng đối với thiệt hại do ứng viên gây ra. Tất cả các trách nhiệm pháp lý được loại trừ đối với thiệt hại do khai báo sai hoặc giữ bí mật của người nộp đơn trong các cuộc phỏng vấn xin việc.

 

§12. Các Điều khoản cuối cùng và địa điểm Thẩm quyền

a. Thay đổi, bổ sung các điều khoản này và hợp đồng phải được lập thành văn bản

b. Tuyên bố chính sách và các tài liệu liên quan, nếu có, sẽ thường xuyên được xem xét và cập nhật. (Trạng thái cập nhật lần cuối được chỉ định trong phần cuối trang của các tài liệu tương ứng)

c. Tuyên bố chính sách và các tài liệu liên quan, nếu có, sẽ được cung cấp bằng tiếng Việt.

d. Luật của Cộng hòa Liên bang Đức được áp dụng.

e. Nơi thực hiện và nơi có thẩm quyền độc quyền là Hamburg.

f. Nếu các điều khoản riêng lẻ của các điều khoản và điều kiện này không có giá trị toàn bộ hoặc một phần, các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng

 

Hamburg, 31.03.2022

Bản tiếng Đức

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Hotline